Ortopedia, Rehabilitacja, Fizykoterapia, DMW MEDICA. Sosnowiec » USG

medycyna estetyczna

Zawartość

Więcej o Centrum Medycznym Medica

Artykuł

Zakres badania USG Centrum Medycznym Medica :

  • USG stawu biodrowego u dzieci
  • USG narządów ruchu

Cennik usług USG

Badanie USG stawów biodrowych u dzieci

Najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu u dzieci jest „rozwojowa dysplazja stawu biodrowego” (developmental dysplasia of the hip – DDH) do niedawna określana mianem „wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego” (congenital dislocation of the hip – CDH).

Prawidłowo zbudowany staw biodrowy składa się z panewki i odpowiednio do niej dopasowanej głowy kości udowej. W przypadku dysplazji (niedorozwoju) stawu biodrowego dochodzi do zaburzeń w budowie tych struktur anatomicznych.

Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i leczenie dysplazji stawu biodrowego u noworodków.

Dysplazja stawu biodrowego występuje 4 razy częściej u dziewczynek niż u chłopców, niezmiernie rzadko występuje u dzieci rasy czarnej, a obustronnie występuje w 25% przypadków.

Jeżeli DDH występuje jednostronnie to 4 razy częściej dotyczy lewego biodra niż prawego. Spowodowane jest to takim położeniem dziecka w trakcie życie płodowego, w którym to właśnie lewa kończyna dolna przyciskana jest do kości krzyżowej matki. Czynniki genetyczne są równie ważne, szczególnie w przypadku dziewczynek. Badania genetyczne rodzin, w których występuje dysplazja stawów biodrowych wykazały, że może częściowo być ona dziedziczona w sposób wielogenowy.

U dzieci po porodzie pośladkowym i dziewczynek z rodzinnym występowaniem DDH, występuje większe ryzyko wystąpienia dysplazji stawów biodrowych. W tabeli zamieszczono częstość jej występowania przy urodzeniu, w zależności od występowania czynników ryzyka. Należy jednak pamiętać, że u 60% dzieci, które rodzą się z dysplazją nie występują czynniki ryzyka, i dlatego każde dziecko powinno być traktowane tak jakby było obciążone ryzykiem jej wystąpienia.

Obecnie podstawą wczesnego wykrywania jest kilkukrotne badanie po porodzie i w ciągu pierwszego roku życia. Badanie biodra niemowlęcego polega na wykryciu ewentualnych objawów niestabilności biodra oraz badaniu zakresu odwodzenia oraz długości ud. Jakakolwiek asymetria ruchu odwodzenia może świadczyć o dysplazji.

Zakres odwodzenia w prawidłowych biodrach waha się w dość szerokich granicach.

Delikatne badanie bioder powinno być powtarzane na każdej wizycie u lekarza.

American Academy of Pediatrics zaleca badanie bioder w 2.–4. dniu życia, w wieku 1 miesiąca, 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy oraz 12 miesięcy. W związku z faktem, że badanie ultrasonograficzne jest bardziej czułe niż badanie fizykalne, rozpowszechniły się programy badań przesiewowych za pomocą USG. Zaleca się wykonywanie USG dodatkowo, a nie w zamian badania klinicznego. W przeciwieństwie do badania ultrasonograficznego, klasyczne zdjęcie rentgenowskie nie pozwala dokładnie zobrazować stawów biodrowych w pierwszych miesiącach życia dziecka. Przyczyną tego jest fakt, że w znacznej części struktury tworzące staw składają się z chrząstki, która nie uwidacznia się w obrazie rentgenowskim.

Nie można nie docenić tego, jak ważne jest badanie stawów biodrowych u noworodka.

Zapobieganie późnemu rozpoznawaniu powinno być celem, do którego powinien dążyć każdy lekarz. Przy zastosowaniu dostępnych obecnie technik diagnostycznych można zminimalizować liczbę przypadków późno rozpoznawanej dysplazji stawów biodrowych, jednak nie można ich wykluczyć całkowicie. Kluczem do wczesnego rozpoznawania pozostaje wielokrotne staranne badanie niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia.

Tabela.
Częstość występowania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego (noworodkowej niestabilności biodra) po porodzie.

Grupa ryzyka Wszystkie noworodki chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki

brak czynników ryzyka brak czynników ryzyka obciążający wywiad rodzinny obciążający wywiad rodzinny położenie pośladkowe położenie pośladkowe

Przybliżona częstość występowania 1:85 1:250 1:50 1:150 1:33 1:33 1:8

 

Nasza Poradnia oferuje możliwość wykonania diagnostyki stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, zarówno badania klinicznego jak i badania ultrasonograficznego jak i ewentualnego leczenia. Badania przeprowadzają lekarze ortopedzi. Specjalizujemy się również w wykrywaniu i leczeniu wad postawy, innych wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci.

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności